ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HMS SOLUTIONS Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.hazimozistudio.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.hazimozistudio.hu web áruházunknak (továbbiakban: Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére áll.
1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
1.1 A Webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. A termékre vonatkozó további információk kérhetők a weboldalon megjelölt Ügyfélszolgálat munkatársaitól. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
1.2. A megjelenített termékek telefonon illetve on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.
1.3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
1.4. Üzemeltetői adatok
Cégnév: HMS SOLUTIONS Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Kastély utca 20/A
Adószám: 32543955-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-233682
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: www.hazimozistudio.hu
Telefonos elérhetőség:06-70-333-0099

2. Szerződés létrejötte
2.1. A Webáruházban történő vásárlás telefonon vagy elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.2. A Webáruház szolgáltatásainak egy része (oldalak böngészése, egyes termékek árainak megtekintése) regisztráció és belépés nélkül is lehetséges, megrendelés leadása azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztráció adatait a Szolgáltató rögzíti, az Ügyfélnek így a Weboldalon történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
2.3. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi./ Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
2.4. Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait a Weboldal felületén a “Személyes adatok” menüpont alatt bármikor megváltoztathatja.
3. Rendelés menete
3.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.3. Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.
3.4. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
3.5. Megrendelés feladása regisztrált Ügyfelek számára telefonon keresztül is lehetséges. A visszaigazolásra, valamint az ajánlati illetve szerződéses kötelezettség alóli mentesülésre a 3.4. pontban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
3.5. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
3.6. Ügyfél ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 2.3. pontban foglaltak irányadók.
3.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. Ügyfél a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről bizonylatot ad.
4.2. A Szolgáltató díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével a megrendelt és házhoz szállítani kért árut, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. (A fuvardíjak a jelenlegi oldal alján találhatóak) Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely munkanapokon 09:00-17:00 óra közötti időszakban lehetséges. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidő a rendelés jóváhagyását követő 2-4 munkanap.
4.4. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein:
2045. Törökbálint, Kastély utca 20
Személyes átvétel esetén a megrendelt terméket az Ügyfél a csomag átvételével egyidejűleg fizeti meg,
4.5. A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Ügyfél a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálja, a termékeken észlelt sérülés esetén kéri jegyzőkönyv felvételét valamint a csomag átvételét megtagadhatja. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
5. Elállás
5.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
5.2. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával a telefonon történő jelzését, elektronikus levél útján történő közlés esetén az üzenetnek a Szolgáltatóhoz történő megérkezésének napján. A megrendelt terméket az Ügyfél postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttatja vissza a Szolgáltató címére. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
5.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban jogosult a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítésének követelésére.
5.4. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát valamint a kiszállítási díjat. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges.)
6. Jótállás, szavatosság
6.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási

kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A 151/2003. Korm. rendelet mellékletében nem szereplő fogyasztási cikkek jótállási időtartamára a Polgári törvénykönyv rendelkezési az irányadók. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. A jótállás időtartama a rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén egy év, mely a Szolgáltató saját márkájának termékeire minden esetben irányadó. A Szolgáltató által értékesítésre kínált, a magyarországi hivatalos forgalmazótól beszerzett termékek esetén az egyes termékek jótállási időtartama a fogyasztó javára eltérhet a rendeletben előírt kötelező időtartamtól. E kedvezőbb feltételek esetén a jótállásra az egyes termékekhez tartozó jótállási jegyben meghatározott időtartam az irányadó.
6.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.
6.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
6.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.5. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
6.6. Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén érvényesítheti szavatossági igényét kifogás formájában, melyet a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjeszthet elő. E szavatossági igény érvényesítésének elévülési határideje a teljesítés időpontjától számított egy év.
6.7. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait – így különösen a hibás teljesítésből eredő szavatossági jogait – nem érinti.
7. Felelősség
7.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
7.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
7.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
7.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8. Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
9. Jogérvényesítési lehetőségek
9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Cím:.2045 Törökbálint, Kastély utca 20.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10:00 – 17:00
Telefonszám: 06-70-333-0099
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10:00 – 17:00
Kapcsolattartó személy: Snell Sándor

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Vásárlók könyve
A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Fogyasztóvédelmi hatóság
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető Testület
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Bírósági eljárás
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

10. Záró rendelkezések
10.1 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
10.2 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ügyfél elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

Szállítási opcióink:

Személyes átvétel bemutatótermünkben lehetséges, előzetes egyeztetés után.

2045 Törökbálint, Kastély utca 20.

Tel.: 06-70-333-0099

Szállítási idő az ország egész területére, 2-4 munkanapon belül.

Kiszállítás vidéki, illetve Budapesti címekre:

0,1 – 3 kg                    1 500 Ft

3,1 – 5 kg                    1 800 Ft

5,1 – 10 kg                  2 100 Ft

10,1 – 20 kg                2 200 Ft

20,1 – 25 kg                2 700 Ft

25,1 – 31,5 kg             3 200 Ft

31,6 – 50 kg                4 900 Ft

A megrendeléseket 2-4 napos határidővel vállaljuk a hét 5 munkanapján az ország egész területén. Házhoz szállítás esetén a fizetés előre utalással vagy utánvéttel lehetséges. 

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.
Sütik működésének megtekintése Elfogadom